Om os

Vi hedder Christina og Ole Dupont Kofod


Ole kommer fra en kristen familie han er vokset op i Vanløse i København, hvor han har kommet i LM, IM og KFS Han har som ung været på LTC og har været ansat i KFS. Christina kom til tro som 21 årig, og kom derefter i KFS.


Vi har været gift siden 2002 og har voksne/næsten voksne børn. Ole er uddannet Cand.mag. i Musik og Dansk og har arbejdet som lærer på flere skoler, driver nu Mulighedernes Børnehus. Christina er uddannet Ergoterapeut og har arbejdet som behandler, klinisk vejleder, familievejleder, sagsbehandler og mentor, inden faget. Christina ertablerede Mulighedernes Børnehus og drev frem til 2022


Vi er begge aktive i Fyns Valgmenighed, hvor Ole sidder i Menighedsrådet, Leder børnekirke og tjener med lovsang og praktiske opgaver. Christina er med i kirkeledelsen på Vestfyn, har apostolisk og evangelistisk tjeneste, og har forbønstjeneste. Christina har desuden diakonalt arbejde og vandrer med nye kristne i discipelskab og oplæring.


Vores historie med Mulighedernes Hus

2011

Igennem årene har der været en del personer og familier,, som vi som familie har vandret sammen med. Mennesker, der i længere perioder har kommet eller boet i vores hjem. Fantastiske mennesker, som livet har ramt hårdt, og som har haft behov for blive elsket tilbage i blomst. 


Mange har lært Jesus at kende, nogle har ikke med de er alle elsket ubetinget af Jesus, og derfor også af os. Vi har igennem tiden set hvor mange mennesker, der lider her i Verden og vi har gang på gang set, hvordan Jesus igennem os rejser sine børn af ruinerne. Vi VED hvad han er i stand til og vi ved at rigtig mange mennesker er udenfor menneskelig rækkevidde, men at Jesus også er udenfor Vores forståelsesramme, så da vi fik plads ledig i Mulighedernes Hus, var vi ikke i tvivl og, at den skulle bruges til hans ære

2013

2021

2023

Vi købte Glamsbjerg gamle Rådhus og indrettede det til Mulighedernes Hus. Hvor vi Bl.a. åbnede daginstitution, sundhedscenter og Juniorklub for udfordrede børn. Vi var kristne og alt i Huser havde Kristus som fundament. Christina var uddannet ergoterapeut og arbejdede selvstændigt som familievejleder

Vi fandt Fyns Valgmenighed og begyndte at komme der.  Her stiftede vi bekendtskab med det karismatiske menighedsfællesskab og De mange mennesker som vi stødte på i vores hverdag, som vi gjorde en indsats for kunne inviteres ind i et fællesskab

Der var efterhånden så mange lokale nye og gamle kristne, der koblede op på Mulighedernes Hus, at Fyns Valgmenighed begyndte at holde Gudstjenester i Huset. Samme år åbnede vi kristent Kollektiv for kristne udenfor traditionelle Kernefamilier. Der er også nødbolig for akutte behov

Kælderen i Mulighedernes Hus blev tilgængelig og indrettet til Diakonalt arbejde og omsorgsarbejde for udsatte og ensomme samt Klub for byens unge. 2023 bliver også året, hvor vi åbner Kristent konferencecenter.