Muligheder

Hvordan kan jeg være med, hvis jeg ikke kan det hele 

Discipelskolen er en tilværelse med Kristus i centrum, og det kan enhver kristen drage fordel af. Ingen af os har al kundskab, og lever fuldkomment, men det er faktisk, hvad Jesus byder os, når han siger "Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen" Så vi kan alle til stadighed hjælpe hinanden til at vokse i erkendelse og lære vores himmelske Fader bedre at kende.


For nogle er det at bo så kollektivt ikke noget man kan se sig selv i, så måske bor du i nærheden men vil gerne være en del af discipelskolen, selvom din seng er et andet sted, så melder du bare til kostordningen og deltager på den måde.


For nogle er de daglige rutiner med bøn og andagt gode for at fastholde prioriteringen i hverdagen. Eller måske vil du gerne have undervisningen eller medvandringen eller have hjælp til at styrkes i din tjeneste, og deltage, hvor det er relevant, måske vil du gerne gøre en frivillig indsats og bære med, selvom du ikke kan være med til det hele. Uanset hvad du tænker, så kontakt os og lad os aftale, hvordan du er med. 


Der er kost og logi du betaler for - al anden deltagelse koster ingenting andet end din  indsats. 

unsplash