Hvad er Discipelskole


Discipelskole afholdes i Mulighedernes Hus -

Se kort under Kontakt


Hverdagen på Discipelskole

6.30-7.00      Fælles morgenbøn meditativt over salme

                       - evt. online for dagselever
7.00-9.00      Egen tid med Gud og Individuel morgenmad
9.00..9.45       Undervisningslektion 1
9.45-10.00     Formiddagskaffe
10.00-10.30    Kirkens online morgenbøn
10.45-11.30     Undervisningslektion 2
11.35-12.20     Undervisningslektion 3
12.30-13.00    Frokost
13.00-16.00    Arbejde for Guds Rige

18.00               Aftensmad

21.00               Aftenandagt


Torsdag er mentordag

Hver torsdag er undervisningslektionerne erstattet med Mentorsamtaler. 

Undervisningslektion 1 er spørgetime, til de spørgsmål, som ikke lige blev stillet i de afholdte lektioner.

Undervisningslektion 2 og 3 er erstattet med mentorsamtaler, ligesom arbejdet for Guds rige den dag, er begrænset, Så alle i løbet af Torsdagen. har personlig samtale, der sikrer at alle får det udbytte, der er relevant for den enkeltes tjeneste-

Hvad er egen tid med Gud

Det er det allervigtigste for en Discipel overhovedet at tilbringe tid med Gud. Det kan se ud på mange måder. men bøn er centralt. I din egen tid med Gud er du alene. Læser i bibelen, eller beder, måske går du en tur og sætter dig et sted, og er stille med Gud, Lytter efter, hvad han vil sige til dig i dag. Jesus siger selv "Mine får kender min røst" Enhver kristen, kan altså kende Guds stemme, men det kræver at vi hører efter og i en travl hverdag, kan det være svært. Men det er helt stensikkert, at når vi lader Gud være den første vi lytter til om morgenen, så er det nemmere at høre hans stemme den dag.


På  Discipelskolen er der tid og rum til at ændre sine vaner, så vi bliver bedre til at lytte til Gud først og dermed lader ham forme dagen.

Undervisningen

Undervisningen er inddelt, så vi hver uge dykker ned i et nyt skrift.  På første discipelskole er det Matthæusevangeliet, 1. Mosebog, Romerbrevet og 2. Mosebog, der er udgangspunktet for undervisningen, men der vil selvsagt blive inddraget store dele af Bibelen, for at folde det ud.

Vi vil tilrettelægge undervisningen, så den  er udviklende og inspirerer til egen fordybelse, så der forudsættes intet specielt Bibelkendskab, for at deltage. 

Der er forskel på hvor lange skrifterne er, og det vil derfor variere, hvor mange kapitler, der gennemgåes på de enkelte dage.

Hovedunderviserne tager bibelens ord for sandhed, har vandret med Kristus i mange år og har bred erfaring i at undervise. 

Det kan forekomme at en elev på Discipelskolen øver sig i netop at undervise, og i det tilfælde kan denne være medunderviser på en eller flere lektioner.

På de kommende Discipelskoler vil det være andre skrifter, der gennemgåes

Arbejde for Guds Rige

At tjene Guds rige er enhver Discipels opgave, og på Discipelskolen er det også et væsentligt element i hverdagen. Det dækker over flere ting, som alle er med i det at være Discipel:


Praktiske opgaver på stedet

F.eks: Madlavning, rengøring, havearbejde


At bringe Evangeliet ud

Gadeevangelisation, Socialt arbejde, Udbrede kendskabet om kirkens muligheder


Tjene med i Kirken

Deltage i kirkens sociale arbejde, Deltage i kirkens ungeindsats

eller andet


Bringe egen tjeneste i spil

Forberede undervisning , Tilbyde forbøn, Ja mulighederne er mange

Søndag er hviledag

De faste daglige bønner og andagt holdes, men der er ingen undervisning og intet arbejde. Der opfordres til at deltage i gudstjeneste i Mulighedernes Hus de søndage der er det eller søge gudstjeneste andetsteds, hvis det ønskes

Du kan bo her fast og lade Discipelskolen blive din hverdag eller melde dig til 4 uger eller 1 uge

Oplev vores Discipelskole på første hold fra 29/1-24

Investér 1 eller 4 uger på, at komme dybere ind i din relation til Kristus. Oplev sammen med kristne brødre og søstre, at leve en hverdag med sunde vaner for at Søge Gud, lærerig medvandring i tjeneste og samtale og masser af undervisning, der hjælper dig dybere ned i Bibelen, Guds Ord.


På første hold tager bibelundervisningen udgangspunkt i 4 af Bibelens bøger:

1. uge:  Matthæusevangeliet

2. uge: 1. Mosebog

3. uge: Romerbrevet

4. Uge: 2. Mosebog


Du kan tilmelde dig alle 4 uger, eller en enkelt uge og du kan vælge at bo på stedet eller være med som dagselev.

unsplash