Hvad er Discipelskole


Discipelskole afholdes i Mulighedernes Hus - Se kort under Kontakt

Discipelskolen er et sted hvor nogle bor fast og lever i en tilværelse, hvor vandringen med Gud har førsteprioritet. Den vandring kan se forskellig ud, alt efter hvor du er i din vandring med Gud, og alt efter, hvem du er som person. For andre er discipelskolen at komme i en kortere periode og deltage i et intensivt bibelundervisningsforløb, en periode med et specielt fokus eller andet, så følg med i den Foreløbige plan for at se, hvad der kommer af fokus og undervisningsplaner.

Igen er der mulighed for at komme og deltage i de daglige undervisningslektioner ganske gratis, eller andre dele af hverdagen.

Med andre ord Discipelskolen er en tilværelse centreret om Kristus


Hverdagen på Discipelskole

6.30-7.00      Fælles morgenbøn meditativt over salme

                       - evt. online for dagselever
7.00-9.00      Egen tid med Gud og Individuel morgenmad
9.00.10.00      Undervisningsmodul 1
10.00-10.30    Kirkens online morgenbøn

10.30-10.45    Pause
10.45-12.30    Undervisningsmodul 2
12.30-13.00    Frokost
13.00-16.00    Arbejde for Guds Rige

18.00               Aftensmad

21.00               Aftenandagt


Torsdag er mentordag

Hver torsdag er undervisningslektionerne erstattet med Mentorsamtaler, ligesom arbejdet for Guds rige den dag, er begrænset, Så alle i løbet af Torsdagen. har personlig samtale, der sikrer at alle får det udbytte, der er relevant for den enkeltes tjeneste

Hvad er egen tid med Gud

Det er det allervigtigste for en Discipel overhovedet at tilbringe tid med Gud. Det kan se ud på mange måder. men bøn er centralt. I din egen tid med Gud er du alene. Læser i bibelen, eller beder, måske går du en tur og sætter dig et sted, og er stille med Gud, Lytter efter, hvad han vil sige til dig i dag. Jesus siger selv "Mine får kender min røst" Enhver kristen, kan altså kende Guds stemme, men det kræver at vi hører efter og i en travl hverdag, kan det være svært. Men det er helt stensikkert, at når vi lader Gud være den første vi lytter til om morgenen, så er det nemmere at høre hans stemme den dag.


På  Discipelskolen er der tid og rum til at ændre sine vaner, så vi bliver bedre til at lytte til Gud først og dermed lader ham forme dagen.

Undervisningen

Undervisningen er inddelt, så den veksler imellem intensiv bibelundervisning og perioder med en kombination af bibelundervisning, discipelskabsoplæring og evangelisation. Christina Dupont Kofod er primær underviser, og hendes force er Bibelens lange linjer. Gammel Testamentes (GT) tegn der peger på Jesus og Ny Testamente (NT) set i lyset af GT og talt ind i vores tid.


Vi vil tilrettelægge undervisningen, så den  er udviklende og inspirerer til egen fordybelse, så der forudsættes intet specielt Bibelkendskab, for at deltage., men der er forventning til at du selv har læst den tekst, undervisningen omhandler, for Guds Ord skal tale til dig først. Ingen jordisk underviser skal have taleret før Guds Ord.

De varierer, hvor mange kapitler, der gennemgås på de enkelte dage. Det afhænger af flere ting

Underviserne tager bibelens ord for sandhed, har vandret med Kristus i mange år og har bred erfaring i at undervise. 

Det kan forekomme at en elev på Discipelskolen øver sig i netop at undervise, og i det tilfælde kan denne være medunderviser på en eller flere lektioner.

Arbejde for Guds Rige

At tjene Guds rige er enhver Discipels opgave, og på Discipelskolen er det også et væsentligt element i hverdagen. Det dækker over flere ting, som alle er med i det at være Discipel:


Praktiske opgaver på stedet

F.eks: Madlavning, rengøring, havearbejde


At bringe Evangeliet ud

Gadeevangelisation, Socialt arbejde, Udbrede kendskabet om kirkens muligheder


Tjene med i Kirken

Deltage i kirkens sociale arbejde, Deltage i kirkens ungeindsats

eller andet


Bringe egen tjeneste i spil

Forberede undervisning , Tilbyde forbøn, Ja mulighederne er mange

Søndag er hviledag

De faste daglige bønner og andagt holdes, men der er ingen undervisning og intet arbejde. Der opfordres til at deltage i gudstjeneste i Mulighedernes Hus de søndage der er det eller søge gudstjeneste andetsteds, hvis det ønskes

Du kan bo her fast og lade Discipelskolen blive din hverdag,

tage et kortere ophold eller være dagelev