Kurt Hasager Jensen

Bibelkyndig keramiker


Kurt er vokset op i et kristent hjem og har igennem sine mange år som kristen oplevet mange facetter af troen. Kurt har en stærk forankring i Guds Ord og er en meget tålmodig og dygtig underviser i både Bibelen og i keramik. Kurt er også glad for brætspil og er i det hele taget hyggelig at være sammen med.


I kirken er Kurt aktiv i forbønstjeneste og undervisning, og tilbyder gerne keramikundervisning eller brætspil, hvor muligheden byder sig, ligesom han deltager i at lave kreative aktiviteter for socialt udsatte. På discipelskolen vil Kurts primære funktioner være afholdelse af spørgetimer, undervisning og medvandring.