Aktiviteter

Aktiviteter i Fyns Valgmenighed Vestfyn
Gudstjenester i Mulighedernes Hus

Vi har 2 forskellige slags gudstjenester i Glamsbjerg: 2. søndag i hver måned kl 13.30 har vi gudstjeneste, hvor forskellige personer fra menigheden og andre steder fra prædiker. Gudstjenesten er uden nadver, men indledes i stedet af fællesspisning kl 12.15. 4. søndag i hver måned kl 13.30 har vi gudstjeneste med nadver, hvor Fyns Valgmenigheds præst Christoffer Højlund prædiker.

Hvad sker der til en gudstjeneste? Ved alle gudstjenester er der lovsang, børnekirke, mulighed for forbøn og efterfølgende kirkekaffe. I gudstjenesten søger vi Gud sammen og lytter til, hvad han har på hjerte til os. Ud over valgmenighedspræsten, er det frivillige fra menigheden, som står for alt fra musik, kaffebrygning, teknik osv.

Kirkekaffe: Efter gudstjenesten er man velkommen til kirkekaffe, hvor der er kaffe og kage og mulighed for at hilse på hinanden.


Tid til eftertanke

Kort aftenandagt den 1. onsdag i måneden mødes vi i Mulighedernes Hus kl. 17.00 til ca. 45 minutter i en vekselvirkning imellem sang, bøn, bibellæsninger og bibel-meditation. Efterfølgende er der kaffe for de der ønsker fællesskabet .


Der er lagt vægt på at ingen forventer at deltage på en bestemt måde. Du kan komme uden at tale med nogle, og der er ro til individuelt at søge Gud. Ordet bliver ikke udlagt og der en ingen fyld-snak

05

DEC

Bibelgruppe

Tirsdage i ulige uger kl 19.30 mødes vi i kollektivet i Mulighedernes Hus til Bibelstudie og undervisning. Dagligt læses et kapitel frabibelen højt med en kort udlægning online. Alle er velkomne til at følge med fysisk eller online. 


Meld dig ind i Facebookgruppen og se hvad det er. Der ligger også allerede lives fra en stor del af Bibelen og alle de gamle undervisningsnoter

Åben FyVa-kælder


Følg med i Facebook-gruppen "Kirken rækker ud - Elsk din næste"

unsplash