Christina Dupont Kofod

Discipelskabs-mentor


Christina kom til tro som 21 årig, og kom derefter igennem KFS ind i det kristne fællesskab. Christina er gift med Ole og de har sammen 3 (næsten) voksne børn.


Christina er uddannet Ergoterapeut og har arbejdet som bl.a. som  familievejleder og mentor, inden faget. I dag driver Christina og Ole Mulighedernes Hus-


I kirken er Christina med i kirkeledelsen på Vestfyn, har apostolisk og evangelistisk tjeneste, forbønstjeneste og undervisning. Christina har desuden diakonalt arbejde og vandrer med nye kristne i discipelskab og oplæring.


Discipelskolen drives primært af Christina og Ole, hvor Christina nok vil være den mest synlige. De primære opgaver her vil være Undervisning, mentoring og personlige samtaler