Himlene er Guds Hus

Discipelskole

Discipelskole

Det at forkynde discipelskab er noget som ligger os meget på sinde.  Den tætte vandring i discipelskab er opbyggende for enhver efterfølger af Jesus. Jesus vandrede selv tæt med sine disciple i 3 år, for at udruste dem til tjeneste. Han havde en voksende gruppe af disciple, af den havde han udvalgt 12 som han fokuserede sin indsats på. Vi har erfaring for at den form stadig er lige aktuel.


Du kan bo fast på stedet, være her i en kortere periode, eller blot deltage om dagen.

Vi har flere års erfaring i at vandre i tæt discipelskab med nyere kristne og har virkelig set hvor virksomt det er for Guds riges fremme, at Kristne følgere af Jesus, får lov af fordybe sig, få Bibelundervisning, mentoring, muligheden for at tjene Guds rige praktisk og være med i tjeneste sammen med mere erfarne kristne, og selvfølgelig alt sammen i en hverdag, hvor Herren er fundamentet, hvor fælles daglige andagter og bønnestunder er de faste daglige holdepunkter.


Kom og vær med i det hele, eller det, du har brug for. Du betaler for kost og logi, hvis det er relevant. Det er gratis, at deltage i undervisningen, og flere kommer dagligt eller jævnligt og deltager i undervisningen uden kost og logi.


Det er vigtigt for os, at undervisningen er gratis. Det lader sig gøre ved at være fælles om de praktiske gøremål for discipelskolens opretholdelse. 

Bo her - Vær på discipel-skole på ubestemt tid

 

For at få det fulde udbytte af hverdagens samvandring, Er det oplagt at bo på Mulighedernes Hus. 


Lige nu er alle værelser med fast bolig besat. Skriv dig op, hvis du ønsker at komme på venteliste


Kortere ophold


En hverdag med Kristus som absolut centrum., hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

Dagelev

 

Få gratis undervisning så tit du vil. Du kan deltage i undervisningen, dagligt eller af og til. Der er intet krav til Bibelkundskab, udelukkende til at dit ønske er at lære Guds Ord bedre at kende. Det forventes, at den tekst, der undervises over er læst inden undervisningen

Kommende Discipelskole

1 måneds ophold på discipelskole - kost og logi

 

En hverdag med Kristus som absolut centrum. 4 uger, hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

I nogle perioder er undervisningen intenssiv Bibelundervisning. I andre perioder er det en vekselvirkning imellem bibelundervisning, discipelskabsoplæring og evangelisation - Kontakt os den enkelte måneds program

Mulighedernes Hus

1 Uges ophold på Discipelskole - kost og logi

Her følger du en enkelt uge. En hverdag med Kristus som absolut centrum. 4 uger, hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

I nogle perioder er undervisningen intenssiv Bibelundervisning. I andre perioder er det en vekselvirkning imellem bibelundervisning, discipelskabsoplæring og evangelisation - Kontakt os den enkelte uges program

Mulighedernes Hus

unsplash