Himlene er Guds Hus

Discipelskole

Discipelskole

Det at forkynde discipelskab er noget som ligger os meget på sinde.  Den tætte vandring i discipelskab er opbyggende for enhver efterfølger af Jesus. Jesus vandrede selv tæt med sine disciple i 3 år, for at udruste dem til tjeneste. Han havde en voksende gruppe af disciple, af den havde han udvalgt 12 som han fokuserede sin indsats på. Vi har erfaring for at den form stadig er lige aktuel.


Du kan bo fast på stedet og have din adresse her, eller melde dig til 4 uger eller 1 uge


Med de nye muligheder i Mulighedernes Hus for at lave gruppevis discipeltræning, så vil vi selvfølgelig benytte os af det. Vi har igennem flere år, vandret i tæt discipelskab med nyere kristne, enkeltvis, og har virkelig set hvor virksomt det er for Guds riges fremme, at Kristne følgere af Jesus, får lov af fordybe sig, få Bibelundervisning, mentoring, muligheden for at tjene Guds rige praktisk og være med i tjeneste sammen med mere erfarne kristne, og selvfølgelig altsammen i en hverdag, hvor Herren er fundamentet, hvor fælles daglige andagter og bønnestunder er de faste daglige holdepunkter.


Prisen for at deltage ønsker vi at holde på så lavt et niveau, der kan lade sig gøre, og det lader sig gøre ved at være fælles om de praktiske gøremål for discipelskolens opretholdelse.


Der er mulighed for prisregulering ved særligt udfordret økonomi kontakt os, hvis det er tilfældet.


Kom med

på 1. hold

Bo her - Vær på discipel-skole på ubestemt tid

 

For at få det fulde udbytte af hverdagens samvandring, Er det oplagt at bo på Mulighedernes Hus. Som beboer her har du eget værelse eller evt 2-delt værelse, hvis du er her med et barn


4 uger - Fuld Discipelskole

 

En hverdag med Kristus som absolut centrum. 4 uger, hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

1 uge - Mini

Discipelskole

 

Her følger du en enkelt af ugerne på den fulde Discipelskole. Bibelundervisningen vil i hver uge være centreret om 1 større eller flere mindre skrifter i Bibelen, og du kan på den måde vælge uge efter hvad du har mest behov for. Hverdagen følger hverdagen for 4-ugersforløbet

Kommende Discipelskole

4 ugers Discipelskole - Inkl kost og logi

 

En hverdag med Kristus som absolut centrum. 4 uger, hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

Bibelundervisningen vil i denne omgang fokusere på Matthæusevangeliet, 1. Mosebog, 2. Mosebog og Romerbrevet

Mulighedernes Hus

29. Januar 2024 - 25. Februar 2024

1 Uges Discipelskole - inkl kost og logi

Her følger du en enkelt af ugerne på den fulde Discipelskole. Hverdagen følger hverdagen for 4-ugersforløbet. En hverdag med Kristus som absolut centrum. 4 uger, hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

Bibelundervisningen vil i denne omgang fokusere på Matthæusevangeliet

Mulighedernes Hus

29. januar 2024 - 4. februar 2024

6 dages Discipelskole - inkl kost og logi

Her følger du en enkelt af ugerne på den fulde Discipelskole. Hverdagen følger hverdagen for 4-ugersforløbet.En hverdag med Kristus som absolut centrum. 4 uger, hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

Bibelundervisningen vil i denne omgang fokusere på 1. Mosebog

Mulighedernes Hus

4. februar 2024 - 9. februar 2024

1 uges Discipelskole - inkl kost og logi

Her følger du en enkelt af ugerne på den fulde Discipelskole. Hverdagen følger hverdagen for 4-ugersforløbet.En hverdag med Kristus som absolut centrum. 4 uger, hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

Bibelundervisningen vil i denne omgang fokusere på Romerbrevet

Mulighedernes Hus

12. februar 2024 - 18. februar 2024

1 uges Discipelskole - inkl kost og logi

Her følger du en enkelt af ugerne på den fulde Discipelskole. Hverdagen følger hverdagen for 4-ugersforløbet.En hverdag med Kristus som absolut centrum. 4 uger, hvor du lærer Bibelen og Gud bedre at kende, hvor du følges tæt og med personlige mentorsamtaler, og individuelt tilrettelagt medvandring. Intensiv discipeltræning vekslende med tid til egen fordybelse og tid med Gud

Bibelundervisningen vil i denne omgang fokusere på 2. Mosebog

Mulighedernes Hus

19. februar 2024 - 25. februar 2024

unsplash