Foreløbig plan


Foreløbig plan - Udvides efterhånden som vi kender den 


Hverdagen på Discipelskole

6.30-7.00      Fælles morgenbøn meditativt over salme

                       - evt. online for dagselever
7.00-9.00      Egen tid med Gud og Individuel morgenmad
9.00..9.45       Undervisningslektion 1
9.45-10.00     Formiddagskaffe
10.00-10.30    Kirkens online morgenbøn
10.45-11.30     Undervisningslektion 2
11.35-12.20     Undervisningslektion 3
12.30-13.00    Frokost
13.00-16.00    Arbejde for Guds Rige

18.00               Aftensmad

21.00               Aftenandagt


Hvad er egen tid med Gud

Det er det allervigtigste for en Discipel overhovedet at tilbringe tid med Gud. Det kan se ud på mange måder. men bøn er centralt. I din egen tid med Gud er du alene. Læser i bibelen, eller beder, måske går du en tur og sætter dig et sted, og er stille med Gud, Lytter efter, hvad han vil sige til dig i dag. Jesus siger selv "Mine får kender min røst" Enhver kristen, kan altså kende Guds stemme, men det kræver at vi hører efter og i en travl hverdag, kan det være svært. Men det er helt stensikkert, at når vi lader Gud være den første vi lytter til om morgenen, så er det nemmere at høre hans stemme den dag.


På  Discipelskolen er der tid og rum til at ændre sine vaner, så vi bliver bedre til at lytte til Gud først og dermed lader ham forme dagen.

Søndag er hviledag

De faste daglige bønner og andagt holdes, men der er ingen undervisning og intet arbejde. Der opfordres til at deltage i gudstjeneste i Mulighedernes Hus de søndage der er det eller søge gudstjeneste andetsteds, hvis det ønskes

unsplash