Personlig Heling

Personlig heling - Indre sår, sygdom eller andet

En vandring i discipelskab betyder at Helligånden forandre os, og renser os, så vi kan bære den frugt som Ånden i os sætter og så vi kan formes i Jesu Kristi billede. For mange er det en sund og rolig proces, som fint indeholdes i de ugentlige mentortimer, men for andre åbenbares indre lag, som der kan være brug for en samtale om.


Andre kommer på discipelskolen, med et konkret ønske om, at arbejde med et dårligt selvværd, indre sår, tidlige traumer, sygdom eller andet, som står i vejen for at livet kan leves frit.


Bor du på Discipelskolen, så støtter vi dig gerne i processen mod at finde helbredelse eller styrke i Kristus. En del af arbejdet for Guds rige er også at bygge det tempel op i Ånden som vi hver især er. Så uanset, om det er en lille ting, alvorlige traumer eller kronisk sygdom, så hjælper discipelskolen dig gerne i din vandring


Vi har både uddannelse, nådegave og erfaring i at støtte mennesker i at vokse og blomstre. Vi tilbyder ikke behandling, men personlige samtaler, forbøn og redskaber til at søge Helingen i Kristus.


Bor du på Discipelskolen, så har du mulighed for ugentlige personlige samtaler og individuel vejledning som er inkluderet i prisen.


Dagbog, Motion eller Krea

I Hvis du har brug for personlig heling, så kræver discipelskolen en ekstra indsats af dig. Du skal være villig til at arbejde med dine problemstilinger.


Det kan se ud på mange måder, og involvere mange individuelle redskaber lige fra dagbogsskrivning, over kreative udtryk, sang- eller digtskrivning, historiefortælling eller gåture. 


Der er mange muligheder i Mulighedernes Hus, men du skal være indstillet på at gøre indsatsen

unsplash