Ole Dupont Kofod

Administrativ praktiker


Ole kommer fra en kristen familie han er vokset op i Vanløse i København, hvor han har kommet i LM, IM og KFS Han har som ung været på LTC og har været ansat i KFS. 


Ole har været gift med Christina siden 2002 og har sammen 3 voksne/næsten voksne børn. Ole driver sammen med Christina  Mulighedernes Hus.  og er aktiv i det lokale foreningsliv og politik


I kirken sidder Ole i Menighedsrådet, Leder børnekirke og tjener med lovsang og praktiske opgaver. På discipelskolen, er det Ole, der klarer alt det administrative og praktiske. Lige fra økonomiske spørgsmål til sprungne pærer. Han vil sikkert også lede noget lovsang og holde en andagt i ny og næ.