Himlene er Guds hus

Kristent center og Discipelskole

Mulighedernes Hus danner ramme om mange ting. Når man bytter lidt rundt på bogstaverne i Mulighedernes Hus, så bliver det til Himlene er Guds Hus og i Herrens tempo, bliver mere og mere af huset brugt i arbejdet for Guds rige. Mulighedernes hus fik sit navn, fordi vi holder af at se på Muligheder, fremfor begrænsninger. Igennem årene er rigtig mange mennesker, blevet elsket til et liv med flere muligheder, Mange har lært Jesus at kende, mange er blevet helbredt på krop og sind, og mange har lært at se værdien i dem selv.


Vi har igennem årene vandret med mennesker der drømmer om at vokse i discipelskab, mennesker, der ønsker at lære Gud at kende og mennesker, der ønsker at vokse i erkendelsen af Kristus. Vi har derfor konkret og alsidig erfaring med at give rammer så motiverede mennesker vokser i åndelig modenhed i foreningen med Kristus 


De der bor her fast, bor i udgangspunktet på enkeltmandsværelser, med tiden eller ved særlige arrangementer kan flermandsværelser forekomme. Sengelinned skal medbringes med mindre andet aftales.


Ved udfyldelse af tilmeldingsformularen kan særlige ønsker indføjes, ellers kan det meddeles senere, Du modtager information om betaling på mail, først når depositum er indbetalt er tilmeldingen endelig.

Kristus i Fokus

Skabt i Guds Billede

 

Det var dig, der dannede mine nyrer,

du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt

 Salmernes Bog 139

Frelst ved Jesu nåde

 

Jesus beder for os: Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig


 Johannesevangeliet 17

Helligånden bor i os

 

Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner.

 Joels Bog 3