Aktiviteter

Aktiviteter i Fyns Valgmenighed Vestfyn

Herunder kan du se de muligheder vi kan give som kirkelige fællesskaber


Gudstjenester i Mulighedernes Hus

Vi har 2 forskellige slags gudstjenester i Glamsbjerg: 2. søndag i hver måned kl 13.30 har vi gudstjeneste, hvor forskellige personer fra menigheden og andre steder fra prædiker. Gudstjenesten er uden nadver, men indledes i stedet af fællesspisning kl 12.15. 4. søndag i hver måned kl 13.30 har vi gudstjeneste med nadver, hvor Fyns Valgmenigheds præst Christoffer Højlund prædiker.

Hvad sker der til en gudstjeneste? Ved alle gudstjenester er der lovsang, børnekirke, mulighed for forbøn og efterfølgende kirkekaffe. I gudstjenesten søger vi Gud sammen og lytter til, hvad han har på hjerte til os. Ud over valgmenighedspræsten, er det frivillige fra menigheden, som står for alt fra musik, kaffebrygning, teknik osv.

Kirkekaffe: Efter gudstjenesten er man velkommen til kirkekaffe, hvor der er kaffe og kage og mulighed for at hilse på hinanden.


Tid til eftertanke

Kort aftenandagt den 1. onsdag i måneden mødes vi i Mulighedernes Hus kl. 17.00 til ca. 45 minutter i en vekselvirkning imellem sang, bøn, bibellæsninger og bibel-meditation. Efterfølgende er der kaffe for de der ønsker fællesskabet .


Der er lagt vægt på at ingen forventer at deltage på en bestemt måde. Du kan komme uden at tale med nogle, og der er ro til individuelt at søge Gud. Ordet bliver ikke udlagt og der en ingen fyld-snak

05

DEC

Bibelgruppe

Tirsdage i ulige uger kl 19.30 mødes vi i kollektivet i Mulighedernes Hus til Bibelstudie og undervisning. Dagligt læses et kapitel frabibelen højt med en kort udlægning online. Alle er velkomne til at følge med fysisk eller online. 


Meld dig ind i Facebookgruppen og se hvad det er. Der ligger også allerede lives fra en stor del af Bibelen og alle de gamle undervisningsnoter

Livsgrupper


Små grupper på maks 4 mennesker. Vi mødes tirsdage i lige uger kl 19.30 i Kollektivet i Mulighedernes Hus. Hilser på hinanden og fordeler os i vores faste frupper, hvis der kommer en ny bydes vedkommende velkommen i en gruppe. i grupperne stiller vi hinanden 2 spørgsmål.

1. Hvad gør Gud i dit liv?

2. Hvad gør du ved det?


Så beder vi sammen for det der nu er behov for inden vi igen samles i den store gruppe til kaffe

Åben FyVa-kælder


Tirsdage i ulige uger kl 11-13 og torsdage i lige uger kl 16-18 er der åbent i kælderen, hvor du kan hente tøj og sko, hvis du behøver det, komme i snakkecafé og møde andre, hvis du savner selskab eller komme og få en personlig samtale.


Vi beder altid gerne for enhver, der ønsker det, så hvis du gerne vil have det, så sig det til os.

Get in

Samlingssted eller undgomsklub for byens unge


Vi mødes i FyVa-kælderen til  aftensmad, og snak og hygge i en kristen ramme hvor vi deler en aftentanke og beder en aftenbøn - åben for alle torsdage kl 19-21

unsplash